In deze signalering verkent de COGEM hoeveel nieuwe gentherapieën in de pijplijn zitten, wat de kosten zijn, en de dilemma’s en keuzes die met de komst van deze therapieën gepaard gaan. Ook wordt ingegaan op de instrumenten die de overheid heeft om gentherapieën betaalbaar en beschikbaar te houden.