Publications

Is the proposed EU General Pharmaceutical Legislation ready to support pharmaceutical innovation?

2024-07-09/by Simone Punt

De waarde van gentherapie: een verkenning van de toestroom, kosten en toegankelijkheid van gentherapieproducten (in Dutch)

2024-06-25/by Simone Punt

Anke Hövels, KWF: Samen voor betere behandeling voor elke patiënt met kanker (in Dutch)

2024-05-30/by Simone Punt

NTvH interview met Dr. Trudy Straetemans over DARE-NL (in Dutch)

2024-05-08/by Simone Punt

Rapport Verkenning aanvaardbaar risico gentherapieonderzoek (in Dutch)

2024-03-14/by Susette Lauwen

NTvH artikel ‘DARE-NL: Nederlands platform voor snellere toegang tot ATMP’s bij kanker’ (in Dutch)

2024-03-02/by Susette Lauwen

Article in BJCP: ‘EMA commentary on the guideline on quality, nonclinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells’

2024-02-15/by Susette Lauwen

Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen opgezet door VWS (in Dutch)

2024-02-02/by Susette Lauwen

Boek uitgebracht over gen- en celtherapie (in Dutch)

2024-02-02/by Susette Lauwen

Kamerbrief ‘Stimuleren innovatieve geneesmiddelenontwikkeling’ (in Dutch)

2023-12-19/by Susette Lauwen

Rapport van het Rathenau instituut ‘De genen waar het om gaat – Een verkenning van maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling van gentherapie’ (in Dutch)

2023-12-18/by Susette Lauwen

Rapport ‘Geneesmiddelen voor Geavanceerde Therapie (ATMP’s) in Nederland: Veldverkenning, Knelpuntanalyse en Activiteitenkaart’ (in Dutch)

2023-12-01/by Susette Lauwen

Article in Journal of Clinical Oncology: ‘Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-Cell Products for Pediatric Cancers: Why Alternative Development Paths Are Needed’

2023-11-27/by Susette Lauwen

Review article in Frontiers in Immunology: ‘Accelerating development of engineered T cell therapies in the EU: current regulatory framework for studying multiple product versions and T2EVOLVE recommendations’

2023-11-24/by Susette Lauwen

Review article in IOTECH: ‘Basics of advanced therapy medicinal product development in academic pharma and the role of a GMP simulation unit’

2023-10-13/by Susette Lauwen

Artikel over ATMP therapie in Pharmaceutisch Weekblad (in Dutch)

2023-10-03/by Susette Lauwen

Kamerbrief ‘Verkenning naar de mogelijkheden tot het verminderen van de (financiële) obstakels bij drug repurposing’ (in Dutch)

2023-08-04/by Susette Lauwen

Interview DARE-NL Management Team (in Dutch)

2022-05-15/by admin

KWF lanceert DARE-NL (in Dutch)

2021-12-06/by admin